Siden er lukket ned, da jeg er blevet ringet op og har fået at vide at kirken har ophavsret på de ting, der lå her...