php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known Kristus.dk: Mesterskriftsteder
Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsteder
Mesterskriftstederne består af 100 grundlæggende skriftsteder, som alle klart illustrerer Jesu Kristi Kirkes grundlæggende lærdomme.
Skriftstederne er fordelt på fire bøger med 25 fra hver af bøgerne: Det Gamle Testamente, Det Ny Testamente, Mormons Bog og Lære og Pagter.
  [FRONT[MASTER_IMAGE_TEXT]]
Skriftsteder
Bøger
Oversigts-billede
 
Dagens mesterskriftsted